Servicii profesionale de audit financiar

Auditarea situațiilor finaciare în conformitate cu standardele profesionale aplicabile (ISA), adoptate de CAFR.

În exercitarea calității de auditor financiar, exprimam o opinie independentă asupra situațiilor financiare și a componentelor acestora, potrivit Standardelor Internaționale de Audit și a reglementarilor CAFR.

 

Scopul auditului financiar

Auditul urmărește verificarea situaţiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii reale a situației financiare, precum și a performanțelor obținute de aceasta.

Auditul examinează, verifică și certifică în totalitatea lor, situațiile financiare, inclusiv activitățile și operațiile specifice entității auditate, în virtutea unor dispoziții legale, ca urmare a mandatului primit.

De regulă, auditul are scopul de a proteja interesele unității, prin oferirea unei reasigurări referitoare la corectitudinea și volumul declarațiilor financiare, solvabilitatea entității, eventuala existenţă a unor fraude și respectarea de către managemntul societății a obligațiilor legale.

audit financiar extern si intern timisoara